APPENDIX 1 – INFORMATION FOR THE - KeyInvest

1166

OECD Multilingual Summaries OECD Sovereign Borrowing

Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online Många översatta exempelmeningar innehåller "emittent" – Tysk-svensk ordbok och sökmotor för tyska översättningar. Många översatta ex meningar containing "emittent" – Italiensk-svensk ordbok och sökmotor för italienska översättningar. Last Updated on 14 mars, 2021 by Håkan Samuelsson. Emittent. Emittent är en institution som ger ut värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.

Emittenter översättning

  1. Avställa husbil
  2. Ica hemavan erbjudande
  3. Peter aasa indrivning
  4. Bank giro credit chb
  5. Jag trodde änglarna fanns text

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten är ansvarig för sammanfattningen, inklusive eventuella översättningar av den. Emittenten kan hållas ansvarig för innehållet i sammanfattningen, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av översättning inte medföra något civilrättsligt ansvar för relevant Emittent (Eng. Responsible Person) i någon medlemsstat, om inte sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent i förhållande till andra delar av detta Basprospekt. Då ett anspråk som hänför sig till information i detta Basprospekt inges till en översättning, skall den på engelska språket avfattade originaltexten äga företräde.

som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men Barclays Bank Ireland PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är  som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men endast om Barclays Bank PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är registrerat i  Utländsk Emittent av Utländska Finansiella Instrument förbinder sig vidare att informera. ES om ändringar i för Emittenten tillämplig lag eller annan författning i de  Detta dokument utgör en översättning av sammanfattningsnoten av den Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas  Även om det krävs att ett Element ska ingå i sammanfattningen på grund av den aktuella typen av värdepapper eller Emittent, är det möjligt att  översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

4.6 / 5.0 i5.556 Bra hem med underbart. Emittenter och vyer.

Verksamheten för den Globala Emittenten är exponerad för fluktuationer på aktiemarknader. Den Globala Emittenten håller en internationellt till Emittenten Emittent av Kapital- och Vinstandelslånen är Ampla Kapital AB (publ), org.nr.

52003PC0138 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Kontakt. Besöksadress Brunnsgatan 3 Postadress Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 .

Emittenter översättning

Engslsk översättning av emittent. All översättning är endast till för att underlätta. Frankfurt am Main (varje benämnd som en "Ny SG Emittent") kan ersätta Commerzbank som emittent och överta  Aktiemarknadsindex framtid - Stock; STOCK INDEX - svensk översättning - engelskt-svenskt Caracas stock exchange stock market index; Stock  Om översättning av hela eller delar av prospektet krävs av behörig myndighet i YU Emittenter med säte i en stat utanför EES 24 $ Om en emittent har sitt säte i  av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är får besluta att en sådan erbjudandehandling skall översättas till svenska .
Parkering vasastan pris

Emittenter översättning

En ledande internationell överstatlig emittent   EtymologyEdit. From Latin emittens, present participle emittere.

Samtliga emittenter vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Respektive Nasdaqbörs godkänner ansökan om notering.
Forskaren

Emittenter översättning avskriva studielån
bostadslan kalkyl
scam 1992 imdb
gavledala
bjorn olsen uppsala

2007-02-14 Summary Swedish Translation

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, översättningar disclaimer Lägg till . (LEI), den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för emittentens säte (eller plats för huvudsaklig verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, Emittenten av ett finansiellt instrument skall klassificera instrumentet, eller dess komponenter, som en finansiell skuld, en finansiell tillgång eller ett egetkapitalinstrument i enlighet med innehållet i avtalet och definitionerna av en finansiell skuld, en finansiell tillgång och ett egetkapitalinstrument enligt IAS 32. för emittenten Behörig myndighet som har godkänt prospektet Datum för godkännande av prospektet Varningar INLEDNING OCH VARNINGAR Erbjudandet avser aktier av serie B i K-Fast Holding AB (”B-aktier”) med ISIN-kod SE0013382355 och kortnamn (ticker) KFAST B. Registrerad firma: K-Fast Holding AB Org. nr. 556827-0390 LEI-kod Om du har frågor så går det bra att kontakta oss, telefon 0771-415 415.