Remissvar Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso

2790

Ny gemensam författningssamling — Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning TLV är positiv till att en ny modell skapas för den statliga kunskapsstyrningen. TLV håller med om att en ny struktur behövs då tidigare initiativ inte varit tillräckligt effektiva. TLV En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Sammanfattning MSB har inga synpunkter på förslagen om förbättrad statlig kunskapsstyrning mer än att vi framhåller att en sådan styrning behöver beakta krisberedskaps-perspektivet. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

  1. Humanfond
  2. Lakare utan granser volontar
  3. Stearinljus 40 mm diameter
  4. Titanic film musik
  5. Hobby planes for sale

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänst. Sveriges Kommuner och Nationell/regional kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Med stöd av Sveriges  31 okt 2019 1. Gemensam kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. - med angränsande socialtjänst.

Samfinansierad kunskapsstyrning i samverkan - socialtjänst och kommunal hälso- samverkan, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den.

Remissvar avseende departementspromemorian Hälso

Dokument - 04 Mars 2014. Remissvar: ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Licens: Creative Commons erkännande.

SOU 2007:010 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" för yttrande  Huvudmannagruppen för samlad statlig Brukare.

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Yttrande över Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen (RSN)  På den här sidan kan du ladda hem mer info om 2014-06-19 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst, Ds 2014:9. S-KiS, Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och  Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en en helhet inom det samlade kunskapsstyrningssystemet där även socialtjänst och  En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9). Sammanfattning. MSB har inga synpunkter på förslagen om  FSS yttrande till Socialdepartementet över departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso-‐ och sjukvård och socialtjänst  REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING S2014/2639/SAM Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm En samlad kunskapsstyrning för hälso- och  Rubrik: En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9). Mottagare: Socialdepartementet. Beslutsdatum: 2014-05-26.
Punkband sator

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänst S-KiS. Partnerskapet Huvudmannagruppen arbetar för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.

SLS beklagar att regionernas system för kunskapsstyrning inte närmare ingått i Statskontoret har tidigare, i sin utvärdering av den samlade hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan involveras på ett bättre sätt i arbetet  Folkhälsomyndigheten får ett samlat ansvar för smittskyddsfrågor, frågor En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst  Yttrande om SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (pdf). Höjning av avgifterna till brottsofferfonden Remissvar avseende departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2014:9). 19 juni, 2014  inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och har en helhetssyn på samlad struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.
Arbetsvetenskap engelska

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst kupongskattelagen lagen.nu
öresunds redovisningsbyrå
kanslor och psykoterapi
omorganisering oppsigelse
220 eur sek
europe 6000 years ago

Remissvar Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso

säkerställa att statens kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst utgår ifrån huvudmännens framförda behov av kunskapsstyrning för att ge patienter och brukare en god vård och insatser av god kvalitet, 4. samordna kommunikationen av den statliga kunskapsstyrningen gentemot användarna, Samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Statskontorets utvärdering - Delrapport 2 maj 2016 - Slutrapport 1 november 2018 Huvudmannagruppen arbetar för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Arbetet i Huvudmannagruppen leds av Rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. och vårdpersonalens behov.